Actueel

Wat is er eigenlijk anders?

Wat is er eigenlijk anders?

Eindelijk, lekker op mijn favoriete stoel voorin de 747. Na al de hectiek van de luchthaven, het inchecken, de douane, immigratie en wachten, rijen lang wachten, nu een heerlijk glaasje champagne en dan naar huis. Het afgelopen jaar was ik al regelmatig heen en weer gevlogen om, ver van huis, een groot innovatief installatieproject te verkopen. Vorige maand zijn de contracten getekend en mijn werkgever vond het wel een goed idee als ik even zou nablijven om de nodige voorbereidingen te treffen voor de realisatie, die over vier maanden zou starten.

Het waren zes enerverende weken, waarin ik, samen met de opdrachtgever, contracten met aannemers, grondwerkers, installateurs, IT specialisten, leveranciers en transporteurs heb voorbereid en de projectorganisatie vorm heb gegeven. Dit speelde in een tijd waar er nog geen strakke aanbestedingsregels gelden. Er waren nog huisleveranciers en de contractverlening verliep vlot en soepel. De meeste partijen wisten heel goed wat van ze verwacht werd. Het waren vakmensen. Ze kenden de omgeving en het speelveld. En nog veel belangrijker: ze kenden elkaar.
De uitdaging zat in het state of the art karakter van de technische installaties. Veel nieuwe, niet eerder uitgevoerde vernieuwingen leverden onbekende risico’s. Er zou veel gevraagd worden van de inventiviteit van de medewerkers om het geheel, binnen de korte tijd die we zouden hebben, succesvol op te leveren.

Microsoft was nog niet zo heel lang geleden uit de garage van Bill vertrokken en zij maakten al succesvol gebruik van zelfsturende ontwikkelteams. Dat leek ons ook wel wat. Zo hebben we teams samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse partners. In toegewijde specialistische teams gaan aannemers, IT-ers, transporteurs, onze eigen mensen en de klant samenwerken aan specifieke onderdelen van het project. De teams gaan zelfstandig functioneren zonder dat één persoon in het team de leiding had. Elk team staat voor de oplevering van een deelproduct. De datum waarop het product gereed moet zijn ligt hard vast. Evenzo de minimale functionaliteit. Elk team kan zelfstandig besluiten hoe het omgaat met wensen en tussentijdse aanpassingen.

De overall samenhang en sturing wordt geborgd door een klein team bestaande uit een vertegenwoordiger van de opdrachtgever, een projectmanager geleverd door mijn werkgever en een projectarchitect. Het project is opgedeeld in door de teams op te leveren producten. De beheersing is gericht op het omgaan met exceptions en een wekelijkse status rapportage.
Eigenlijk niets bijzonders. Dat doen we toch heel vaak: Agile teams in een Prince setting.

Maar dit alles speelde zich wel bijna 40 jaar geleden af. Niemand had nog gehoord van Agile of Prince. Niemand verdiende nog iets aan het opleiden van projectleiders in die methodieken. Er was geen competence baseline, er waren slechts competente uitvoerders.

Twee maanden later zat ik weer in mijn favoriete vliegtuigstoel. Nu gingen we de andere kant op. Een innoverend installatieproject leiden. Mijn eerste project als projectmanager.

Ver van huis.

 

 

Terug naar Actueel