Klanten en referenties

COGAS KABEL INFRA BV

COGAS KABEL INFRA BV

10 maart 2017

” ‘Go where no man has gone before’. Dat was het motto waarmee Cogas Kabel Infra 20.000 huizen in de buitengebieden binnen het eigen verzorgingsgebied van glasvezel wilde voorzien. Het werd een proeve van ondernemerschap, want vele kleine initiatieven van anderen waren gestrand. Cogas selecteerde een kernteam van professionals (waarin TiM actief was) met kennis van de markt en (technische) ervaring in het opzetten van ‘Fiber to the Home’. Begaande paden waren niet altijd beschikbaar. Dus moest, om de ambitie gestalte te geven, flink out-of-the-box worden gedacht. Het team was creatief en improviseerde waar nodig om passende oplossingen te vinden. Bestaande ketenprocessen werden gewogen en opnieuw geijkt voor de buitengebieden. De aannemersselectie kreeg een extra dimensie. Technisch gezien moesten ze soms het wiel opnieuw uitvinden. Het lukte. Niemand heeft ooit ergens in het proces gezegd: ‘Dit kan niet’. Altijd werd een oplossing gevonden. Zo werd de business case succesvol – door de gemeenschappelijke overtuiging dat dit idee realiteit zou worden. Cogas Kabel Infra is klaar voor de uitrol en de benadering van de klanten. Met als zilveren randje dat met deze projectaanpak zelfs een nieuwe standaard is neergezet.”

Naam:
Piet Grootenboer, directeur

Organisatie:
Cogas Kabel Infra BV (joint venture van onafhankelijke netbeheerder & netwerkeigenaar Cogas en investeerder CIF)

Project:
Van idee naar plan. Tussen eind 2013 en begin 2015 schiep Cogas Kabel Infra de voorwaarden om 20.000 glasvezelaansluitingen in het buitengebied van Twente en Salland te realiseren. Dat was nog nooit eerder op deze schaal gedaan. Een uitgebreide business case werd ontwikkeld. Bijzonder was de verscheidenheid aan stakeholders. Diverse overheden, serviceproviders, gespecialiseerde aannemers, financiers – de specifieke inzet van elke partij werd apart georganiseerd.

Rol TiM:
TiM maakte deel uit van het kernteam dat de flinke ambitie waar moest maken. TiM leverde extra slagkracht bij het oplijnen van alle (rand)voorwaarden. Denk aan technische innovatie, in kaart brengen van overheidseisen en vergunningen, uitvoering van praktische zaken, overzicht maken van financieringsvormen, inrichten van de projectorganisatie, opzetten samenwerkingsverbanden, leveranciersselectie etc.

Piet over TiM:
TiM toonde hetzelfde ondernemerschap als wij en ze kunnen omdenken. Met hun scherpe analyses en interventies haalden ze ons uit onze gedachtespiralen. Het maakte ons doelgerichter. Het ging niet meer om een ‘proefballon’, maar we werkten serieus aan het realiseren van een project op grote schaal. TiM zelf is meer dan de denk- en slagkracht die in je team zit. Als opdrachtgever geniet je ook van collega’s met verschillende achtergronden die beschikbaar zijn om vanuit hun specifieke expertise extra input te leveren.

Terug naar referenties