Klanten en referenties

ENECO IT SOLUTIONS

ENECO IT SOLUTIONS

10 maart 2017

“Bij Eneco stonden we voor de uitdaging om negen decentrale ICT afdelingen (en denk dan aan een wilde mix van mensen, software en processen) in één Shared Service Centre onder te brengen. Eneco wilde effectiever werken, tegen lagere kosten. We kozen ervoor om dat nu eens anders dan volgens de wetten van het klassieke (ICT) systeemdenken aan te pakken. Dus niet: structuur bepalen, processen inrichten en dan naar de oplossing. Maar wel: aanvullen, door kernwaarden van je nieuwe organisatie te benoemen. Vervolgens vertaal je die door naar de kwaliteiten van mensen. Vandaar dat we over een breed front zijn opgetrokken naar het einddoel. We hebben op basis van (nieuw gewenste) profielen, verschillende trekkers in de voorhoede geplaatst en vervolgens bepaald wie op welke plek het best tot zijn recht kwam in de nieuwe organisatie. Volgens ons waren het in elkaar schuiven van systemen, contracten, werkplekken en rationalisatie van software daarin de belangrijkste bijzaken.
We hebben veel geïnvesteerd in het creëren van draagvlak, cultuur en kwaliteit van de medewerkers. Ik heb bij alle stakeholders bijna letterlijk op de zeepkist gestaan. De boodschap: als je mee wilt veranderen, heb je toekomst bij ons. Daarbij kwam veel energie vrij. Na twee jaar hebben weer een verandering doorgevoerd, ook toen kozen we voor eenvoudige duidelijkheid en gingen we uit van de kracht van mensen. Dat werkte weer erg goed.”

Naam:
Gerko Baarslag, CIO a.i. en gastdocent aan de VU Amsterdam

Organisatie:
Eneco IT Solutions

Projecten TiM Groep (2 in totaal):
Uitdaging: omvormen van negen IT afdelingen binnen Eneco naar de nieuwe organisatie: Eneco IT Solutions (500 fte). Het project behelsde de samenwerking met ondernemingsraden, afstemming met diverse afdelingen en directie. Essentieel was creëren draagvlak bij medewerkers, OR, RvB en (business) MT’s. (1) Manager Delivery op interimbasis. Delivery (230 fte’s, verdeeld over zeven service centra) ontwikkelde binnen Eneco software. Aantal projecten uitgevoerd; coachen en beoordelen tweede echelon management. Tijdelijk lid van MT, zoeken en plaatsen van interne opvolger. (2)

Rol TiM:
Projectmanagement voor de vorming van de nieuwe IT organisatie binnen Eneco en Interim-management /verandermanagement afdeling Delivery. Implementeren van primaire bedrijfsprocessen en doorvoeren van een cultuurprogramma.

Gerko Baarslag over TiM:
Ze tonen echt passie voor hun vak. Vonden snel hun plek en bouwden daarna relaties met alle stakeholders. Het doel (organisatie Future Proof maken) hielden ze scherp voor ogen – zowel op hoofdlijnen als op gedetailleerd niveau. Ook leidden zij de ‘trekkers’ van de deelprojecten. TiM paste als interimcollega naadloos bij onze organisatie. In het
tweede project bouwden we soepel voort
op hun ervaring.

Terug naar referenties