Klanten en referenties

ERASMUS MC

ERASMUS MC

28 augustus 2018

“Met zijn 500.000 m2 ‘zorgoppervlakte’ is het nieuwe Erasmus MC, zelfs naar Europese maatstaven, een groot ziekenhuis – met een moderne visie en een bijzonder hoog kwaliteitsniveau bovendien. Alles is erop gericht om het vertrouwen van de patiënt te verdienen – dus zowel de acties van de zorgprofessionals, als alle (technische) randvoorwaarden.

Wij van het Servicebedrijf verzorgen alle ondersteunende diensten voor het primaire proces van zorg, onderzoek en onderwijs. Ook wij gaan mee in de enorme flow van vernieuwing hier in Rotterdam: naar een nieuw gebouw met geheel andere werkmethodes. Onze programmaorganisatie leidt dit proces, maar we betrekken al onze eigen mensen hier intensief bij. Zo maken we ze mede-eigenaar.

Deze uitdagende aanpak vraagt nogal wat van ze – dus waren we zeer gebaat bij de door TiM geleverde intelligente projectleiding. Het stelde ons in staat om in alle fasen van het proces en op alle niveaus de precies de juiste interventies te doen.”

Naam: Roel Nagelmaeker, Directeur Inkoop & Facilitair Erasmus MC

Organisatie: Erasmus MC

Uitdaging:
Verhuizing naar nieuwbouw

Rol TiM:
Ondersteuning van de verhuizing en fundament leggen voor nieuwe manier van werken.

Roel Nagelmaeker over TiM:
“TiM levert professionals die werken in een zeer prettige stijl. Op alle niveaus van een project kennen ze hun verantwoordelijkheid en nemen die actief en heel bewust. Schijnbaar moeiteloos wordt dan voortdurend heel bewust geschakeld tussen strategie en (praktische) doelmatigheid. Ons project kent verschillende doelgroepen met een divers abstractie- en aandachtsniveau. Voor iedereen geldt wel dat men, na het vertrek van de projectorganisatie, zelfstandig in de nieuwe situatie zal kunnen werken. Dat ligt per persoon/functie verschillend. Waar de een behoefte heeft aan de grootst mogelijke lijnen, kan de ander meer gebaat zijn bij een overzicht van de voornaamste acties en planningen.
TiM zoomt dan in op persoonsniveau. De Raad van Bestuur krijgt de brede scope voorgeschoteld en de afdeling ontvangt de weekplanning –beide groepen vinden dan feilloos de weg naar zelfredzaamheid.”

 

Terug naar referenties