Klanten en referenties

HVC GROEP

HVC GROEP

10 maart 2017

“De installaties van HVC groep zijn topsporters. We vragen dagelijks enorme prestaties van ze, waarvoor ze in optimale conditie moeten zijn. Een prima verzorging stuwt een sporter naar grote hoogte – dat is precies wat wij met het onderhoud van onze installaties doen. Daarmee is de onderhoudsorganisatie van strategisch belang voor HVC. We hebben 15 productielijnen verdeeld over Alkmaar, Dordrecht & Middenmeer; in Zwolle starten we op. Onze onderhoudsorganisatie opereert ook over deze locaties. Harmonisatie van onze processen was dus een lang gekoesterde wens. Die slag wilden we graag maken en tegelijkertijd de software van ons onderhoud- en beheersysteem upgraden. TiM startte met een goed advies: om de organisatieverandering en software-upgrade uit elkaar te trekken. Niets door elkaar heen laten lopen en vol gas op de techniek. Femke Westbroek trok dat proces. ‘De techniek komt wel goed’ zei ze en maakte een blauwdruk van een plan om de onderhoudsmensen te betrekken bij de upgrade. Zo ontstond draagvlak voor deze verandering – en daarmee ook voor de volgende. De collega’s (ook van de ploegendienst!) die werken met dit systeem kregen een opfriscursus waarin ze werden meegenomen in de nieuwe interface en functionaliteit. Ze schakelden met beheerders en ontwikkelaars. Het acceptatieniveau was daarna ongekend hoog. Uiteindelijk is de upgrade via de bekende ‘OTAP-straat’ vlekkeloos verlopen in een korte doorlooptijd. Nu kunnen we ons volledig concentreren op de vervolgstappen binnen onze organisatie.”

Naam:
Ben Kock, Hoofd Technisch Beheer, Projecten en Optimalisatie

Organisatie:
HVC groep

Project:
Optimalisatie van de onderhoudsprocessen van de Business unit Energie en upgrade van de onderhoudssoftware.

Rol TiM:
TiM adviseerde om stap voor stap de onderhoudsorganisatie te harmoniseren en de software te upgraden. Vervolgens werd een projectplan opgesteld voor zowel het neerzetten van de ontwikkelomgeving, het beheer en de software. In hetzelfde proces werden ook de werkmethodieken geoptimaliseerd. Het meenemen van de medewerkers binnen de onderhouds-organisatie stond daarin centraal. In een doorlooptijd van enkele maanden werd aldus een flinke upgrade (van 8.0 naar 11.1) gerealiseerd.

Ben over TiM:
Het bijzondere van Femke en TiM is dat ze sterk de techniek kunnen managen zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. Sterker: ze beseffen dat je pas echt van de beloofde functionaliteit van software kunt genieten als je de gebruiker bij iedere stap van het proces betrekt. Femke gaf een ‘opfriscursus’ voor onze 250 gebruikers. De planning was lastig maar verliep zoals je van een projectmanager mag verwachten. Binnen afzienbare tijd zijn we gemigreerd. Met maximale acceptatie.

Terug naar referenties