Klanten en referenties

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

10 maart 2017

“Projectmanagers zijn de stoottroepen van grote veranderprogramma’s. Wij genieten van ongebaande paden en raken niet snel in paniek als we weerstand ondervinden. Sterker: dan komt het erop aan. Dan gaan we snel en helder denken en durven te kiezen voor de beste oplossing op dat moment. We opereren altijd op het scherpst van de snede. Soms een paar jaar lang. Daar moet je inderdaad wel robuust voor zijn.
Onze kracht? Altijd vinden van een alternatieve route of oplossing. Dat is dus ook tevens de grootste valkuil: dat programmamanagers daarop gaan rekenen. Dus trainen we onszelf in het forceren van een beslissing. Je moet namelijk ook doorpakken om binnen de tijd en budget op te leveren. Als projectleider ben je ook in staat om veel voor elkaar te krijgen. Want als je de totale samenwerking goed organiseert (en dus niet alleen met de actieve partijen, maar ook de omgeving) dan leg je de basis waar de latere beheerorganisatie verder mee kan.
Wij vormen het bruggenhoofd dus. In het No-Q project is dat een kleine projectgroep die expertise inhuurt. No-Q is een ingewikkeld samenspel van krachten. Niet alleen vanuit de formele eis: perfecte grensbewaking. Maar ook de commerciële component van Schiphol is zeer belangrijk. Daarnaast werken veel mensen samen vanuit verschillende disciplines (ook binnen de overheid!) en met zeer uiteenlopende belangen. TiM was een belangrijk baken in dat krachtenspel.”

Naam:
Kier-co Gerritsen, projectmanager/verandermanager No-Q

Organisatie:
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Project:
No-Q (‘No queue’ Engels voor: ‘geen rij’) is onderdeel van het programma Vernieuwing Grens Management.
Samenwerking tussen Immigratie- en Naturalisatiedienst (BZK, programma Identiteitsmanagement en Immigratie), de Koninklijke Marechaussee (Ministerie van Defensie) en Schiphol. Met No-Q wordt het grenspassageproces zoveel mogelijk geautomatiseerd. Voordeel voor de reiziger: minder wachttijd. Voordeel voor andere partijen: betere beveiliging en snellere afhandeling.

Rol TiM:
architectuur voor No-Q, uitvoeren testmanagement, aansturing software-ontwikkeling, advies in vaststellen van eisen binnen de Europese aanbesteding, implementatie van de beveiligingseisen

Kier-co over TiM:
Een partij met lange ervaring binnen grote overheidsprojecten. Spreken onze taal en werken multidisciplinair. Geen ja-knikkers en ontstijgen als het nodig is, de dagelijkse gang van zaken. Positief kritisch. Goede vaklieden die graag de handen uit de mouwen steken.

Terug naar referenties