Klanten en referenties

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN & SPORT

MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN & SPORT

10 maart 2017

Hoe zit het met wonen, werken, de kinderen het huishouden als je (chronisch) ziek bent? Wie weet feilloos de weg tussen alle zorgverleners, verzekeraars en andere instanties? Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport kan daarin een gids zijn. Bijvoorbeeld via het portaal regelhulp.nl met informatie vanuit veel uitvoeringsorganisaties. Op 1 juli 2015 heeft het Centraal Administratiekantoor (CAK) de uitvoerende beheertaken van dit portaal overgenomen. TiM voerde de regie over de overdracht. Belangrijkste uitdaging: organiseer voor twee totaal verschillende organisaties een soepele overdracht. Relatiemanagement bleek de sleutel tot succes. TiM was zowel projectmanager als relatiebeheerder die de verbinding legde tussen beide culturen. Het IZO-team van VWS en het CAK werkten intensief samen naar een warme overdracht; kennis werd direct gedeeld en het team van CAK kreeg de gelegenheid om ervaring op te doen met het beheer. Zo ontstond begrip voor elkaars achtergrond en manier van werken.

Naam:
Elke Buis, Teammanager Informatievoorziening in Zorg en Ondersteuning

Organisatie:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Project:
Overdracht van contentmanagement, technisch beheer en communicatie van Regelhulp.nl. Hier vinden burgers informatie over belangrijke voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid. Bovendien kunnen zij via de website specifieke informatie van de eigen gemeente vinden of contact leggen met het juiste loket. Regelhulp levert een belangrijke bijdrage aan de vindbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen binnen de domeinen van zorg en sociale zekerheid. Regelhulp kwam tot stand vanuit het team Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning en wordt gedragen door alle betrokken ketenpartners in de zorg.

Rol TiM:
TiM was naast de overdracht van IZO naar ZIN en de organisatie van de IZO Denktank verantwoordelijk voor de overdracht van Regelhulp.nl naar het CAK. TiM maakte een projectplan om processen, organisatie, informatie en techniek over te dragen. Maja van den Brink voerde de regie over de overdrachtsteams van VWS en het CAK. Belangrijke uitdagingen waren de uiteenlopende cultuurverschillen en werkwijzen van beide organisaties. Bovendien moest er veel kennis worden vastgelegd en overgedragen aan het CAK.

Elke over TiM:
Maja van den Brink had mij al eens als interimmanager vervangen. Die ervaring en de kennis om een complex project op alle niveaus te kunnen managen, maakte haar de juiste vrouw op de juiste plek. Ze speelde goed in op de bijzondere dynamiek van het Ministerie en in het bijzonder van het team IZO (Informatievoorziening in Zorg en Ondersteuning). Er zijn niet veel projectmanagers die kunnen opereren op het snijvlak van het politiek bestuurlijke krachtenspel en nuchtere, praktische uitvoering.

Terug naar referenties