Klanten en referenties

POLITIE, SIOD

POLITIE, SIOD

10 maart 2017

“De IT programma’s die ik heb uitgevoerd variëren in bedragen tussen de 6 en 70 miljoen. Je bouwt een technisch platform, ontwikkelt een netwerk en koppelt randapparatuur. Ook richt je een beheerorganisatie in met mensen. En je moet software laten bouwen, kopen of implementeren. Die elementen smeed je samen tot een geheel dat de operatie ondersteunt. Maar binnen zo’n programma heb je ook de politiek als complicerende factor. Het kan opeens een andere kant op gaan. Wil je binnen tijd en budget blijven, dan is er binnen het progamma maar één optie: sturen op output. Dan moet je bijvoorbeeld kunnen zeggen: ‘Ik lever 15 januari volgend jaar een nieuw rekencentrum op dat functioneert en beveiligd is’.
De programma’s die ik heb geleid, zijn allemaal binnen tijd en budget opgeleverd. In alle gevallen waarbij ik TiM Projectmanagers heb ingeschakeld, hebben zij kans gezien om echt outputgestuurd te werken. Iemand heeft het eens zo gezegd: ‘Als je met zo’n programma aan de slag gaat en je werkt met een externe partij binnen tijd en budget, dan is het net als dansen. Samen dans je op de muziek, maar één partij leidt – want anders sta je direct op elkaars tenen. Verder moet je het leuk vinden met elkaar en elkaar de ruimte geven om fouten te maken.’ Eigenlijk zit daar de essentie: Je kan met TiM gaan dansen, omdat ze op de muziek die je hebt uitgekozen, heel goed de maat kunnen houden.”

Naam:
Jan Otter, programmamanager

Organisatie:
Politie, SIOD (Sociale Inlichtingen en Opsporings Dienst)

Projecten TiM Groep (3 in totaal):
De inrichting van zwaar beveiligde, hoog beschikbare informatiehuishouding en infrastructuur voor de SIOD (1), de bouw van het centrale Shared Service Center Verzorgingsgebied West, waarbij twee bestaande verouderde rekencentra van Politie Haaglanden en Hollands Midden werden samengevoegd tot één moderne (2); de bouw van een geavanceerde en innovatieve ontwikkelstraat waarmee het ontwikkelen en beheren van applicaties wordt gestandaardiseerd, hetgeen grote kostenbesparingen met zich mee brengt (3).

Rol TiM:
Diverse projectmanagementfuncties waarbinnen het altijd ging om een combinatie van ontwikkeling van techniek, het coachen en aansturen van (vaste) medewerkers en het inrichten van processen.

Jan Otter over TiM:
TiM Projectmanagers neemt bij de uitvoering van projecten echt verantwoordelijkheid. Ze kunnen outputgestuurd werken. Bij struikelblokken en in lastige situaties vinden ze op eigen schatting en taxatie toch de juiste oplossing. Ze zijn creatief, tonen initiatief en beseffen ook welke consequenties daaraan vast zitten.

Terug naar referenties