Dit is TiM

Maak kennis met: Femke Westbroek

Femke Westbroek

Organisatie- en procesveranderingen gaan in alle opzichten over mensen. Over hoe we hun werk plezieriger, maar ook beter en efficiënter kunnen maken. Ondersteunende techniek en systemen staan dan ook altijd in dienst van hun belang. Het is mijn taak om beide werelden goed met elkaar te verbinden.