Dit is TiM

Maak kennis met: Gerard de Vries

Gerard de Vries

Mijn passie ligt bij het implementeren van complexe veranderingen in organisaties. Mijn vak is het creëren van zekerheden en het beheersen van risico’s. De opdrachtgever is daarmee in control – dat vertrouwen dwingen we als TiM continu af.