Actueel

Verandermanagement

Verandermanagement

Veranderen. Eigenlijk is het de zin van het bestaan van een project- en programmamanager. Als er niets te veranderen zou zijn, hadden we geen toegevoegde waarde. We hebben binnen TiMgroep allemaal dagelijks te maken met alle facetten van veranderingen – bleek…

Bij TiMgroep wordt grote waarde gehecht aan het kennisniveau van alle collega’s. Elk najaar volgen we gezamenlijk een opleidingstraject. Drie jaar geleden zijn we allemaal Practitioner gecertificeerd in programmamanagement. Vorig jaar volgde Practitioner in Agile Projectmanagement. Dit jaar viel de keus op Practitioner Verandermanagement.

Verandermanagement….. ik ken de term, heb er gevoel bij, maar kende de theorie erachter nog niet. Change Management ken ik vanuit ITIL wel, maar dat is toch wat anders.

De opleiding voerde ons langs diverse gebieden. Hoe veranderen bijvoorbeeld individuen: de veranderingscurve passeerde de revue. Herkenbaar: bij een verandering is een individu eerst in ontkenning, daarna volgen protest/boosheid, onderhandelen en vechten, depressie en aanvaarding, met aan het einde oplossend vermogen. In projecten zien we deze fasen vaak bij medewerkers die in een andere werkomgeving terecht komen of redundant worden verklaard.

Ik ben zelf technisch opgeleid, en heb veel opgestoken van allerlei andere theorieën over verandering bij individuen. De piramide van Maslow bijvoorbeeld: welke behoeften moeten eerst bevredigd zijn voordat andere behoeften in een hogere laag aan de beurt komen. Of de ‘Hygiëne Factoren’ van Herzberg: sommige factoren moeten voor individuen op orde zijn (salaris, persoonlijk leven en de relatie met leidinggevenden). Is dat niet het geval, dan volgt ontevredenheid. Andere factoren zoals voldoende verantwoordelijkheid en persoonlijke groei kunnen daarentegen wél voor een hogere tevredenheid zorgen.

Het curriculum bestond vervolgens uit ‘Verandering in een organisatie’ en ‘communicatie en stakeholder betrokkenheid’. Dit behandelde stakeholder management, communicatie, invloed van leiderschap en manieren om betrokkenheid te creëren. Interessant, maar ook wel veel bekend terrein uit werkervaring of voorgaande opleidingen. Aan de andere kant is het ook weer fijn om de open deuren in de juiste volgorde op een rijtje te zien staan.

Change Management in de praktijk behandelde tenslotte onder andere methoden om verandering ook écht duurzaam te laten zijn. De ‘carrot, stick en burning bridges’ blijven me dan direct bij. Als het voorhouden van een wortel of het gebruiken van de spreekwoordelijke stok niet helpt, dan moet je soms gewoon een oud systeem uitzetten om te forceren dat gebruikers naar een nieuw systeem overstappen.

De opleiding geeft concluderend veel handvatten die bruikbaar zijn in de praktijk. Bruikbaar omdat we nu al dagelijks veel van deze handvatten impliciet gebruiken of ervan gehoord hebben. Nu kunnen we ze beter in perspectief zien en toepassen. Daarnaast is het gewoon érg leuk om dit traject gedurende 10 weken gezamenlijk met collega’s te doorlopen.

Op naar de praktijk!

Michiel van den Bosch

Terug naar Actueel